By continuing to browse the site, you're agreeing to our use of cookies. Learn more in our privacy policy. Accept

The evolution of the tie

Historie některých oděvů a doplňků sahá hlouběji, než bychom možná předpokládali. Seznámit se s některými historickými fakty ohledně vzniku zbraně gentlemanů, tedy kravaty, určitě není na škodu, neboť zahrnují spoustu zajímavostí
Počátky původních kravat jsou spojovány s francouzským králem Ludvíkem XIV., zvaným král Slunce, a s chorvatskými vojáky, datují se tak do 17.století. Chorvatský pluk, který si Ludvík XIV. najal, vzbudil mezi Francouzi pozornost právě díky šátkům uvázaným kolem krku. Tyto šátky zdobící uniformy jim uvazovaly jejich dívky během loučení. A protože francouzština používá pro označení Chorvatů slovo Croaté, vzniklo odvozením od tohoto slova pojmenování cravate. Z Francie se pak vázanka rozšířila do celé Evropy a získala postupem času mnoho podob.

Předchůdce kravat bychom našli v dobách o stovky let starších. Už starověké státy jako Egypt či Čína používaly jistý kus látky přehozený přes ramena a okolo krku, který sloužil jako symbol sociálního postavení jeho nositele. Postrádaly však to, co moderní kravaty dělá kravatami – uzel. Rovněž existují zmínky o tom, že určitou formu šátků či ,,kravat“ nosili římští legionáři. V jejich případě sloužily pravděpodobně k ochraně před nepříznivým počasím nebo k účelům označení konkrétních jednotek. Můžeme pouze spekulovat o tom, zdali zmiňované doplňky lze skutečně řadit k předchůdcům dnešních kravat. I přesto jistá spojitost dává smysl.

Kravaty, jak je známe dnes, se staly běžnou součástí pánských obleků během 19.století. Kupříkladu prvorepublikový pánský oděv zahrnoval mimo jiné i kravaty a motýlky, čímž jednoznačně podtrhoval šarm a eleganci oné doby. A tak se pánové v oblecích a s kravatami skvěle vyjímali vedle svých dam oděných v šatech od nejznámější české návrhářky té doby, Hany Podolské. V dnešní době máme na výběr z nezměrného množství kravat. Liší se střihy, barvami, materiály a lze je vázat do nejrůznějších podob.

Ať už nosíte kravaty do práce, nebo po nich saháte jen v případě oslav a mimořádných či formálních událostí, jedno zůstává stejné – s vyčištěním jakékoli kravaty vám rádi pomůžeme. Chcete-li o své kravaty pečovat zodpovědně, myslete na to, že by neměly zůstávat uvázané či zmačkané. Mohlo by tak dojít k nenávratnému pokrčení.
 

What to do with unwanted garments

Vytřídili jste svou šatní skříň a nyní přemýšlíte, jak s již nenošeným oblečením naložit? Máte hned několik možností, kam vyřazené kousky odnést. A popelnice směsného odpadu mezi ně rozhodně nepatří. Dát oblečení sbohem lze i ekologickou a…

Read more

The best way to clean a wedding dress

​Každá nevěsta si přeje, aby byl její velký den naprosto dokonalý. S tím se také pojí nádherné svatební šaty, které září na dálku. V takovém stavu většinou však přežijí jen obřad, s postupujícím časem se na nich objeví nejrůznější skvrny, kterým se…

Read more